xoves, 20 de marzo de 2014

PLENO EXTRAORDINARIO DO COMITÉ DE EMPRESA DO 20/03/14

No día de hoxe celebrouse un pleno extraordinario convocado pola Secretaria do comité de empresa, o dÍA 18/03/14, co seguinte orden do día:
1º Movilizacións
2º Varios.

Comenza falando a Presidenta do comité de empresa e di: Que se van seguir facendo movilizacións no Xuzgado e Inspección de traballo, e outras que non as van contar de momento. Pregunta se CCOO e as Independentes as van secundar.

CCOO Resposta que hoxe estivo na concentración do Xuzgado e que vai seguir apiando esta concentración e tamen apoiara a de Inspección de Traballo, as que son secretas de momento, non sabe cal vai ser a postura por desconocer ditas concentraccións.

Independientes, creen que neste momento non é o millor as concentracións, pois en tres anos non deron resultados. Non van apoiar ningunha concentración.

CGT: Di que se CCOO está nas concentracións a CGT non as apoiara, pois segun CGT se non apoiou a folga non debe estar.

UGT e SGPS son da mesma opinioón de CGT.

CIG: tamen apoia a postura da CGT.

CCOO: di que ninguen lle pode prohibir estar nas concentracións.

CGT,CIG,UGT e SGPS toman o acordo de convocar todas as movilizacións como centrais sindicais, e non se informara destas concentracións a ningunha outra parte do COMITÉ de EMPRESA.

2º A secretaria do comité de empresa informa as centrais sindicais que non se van celebrar plenos do comité de empresa.

A Portavoz do SGPS propon que se pague cos cartos da conta dos traballadores os dias de folga ata rematar cos cartos. Deixando a conta a cero.

CCOO di que se absten neste tema, pero que o reparto tera que ser segun a cuota que pague o traballador. Non pode cobrar o mesmo o que paga 2 euros que o que paga 5.

A portavoz da SGPS di que esta deacordo pero que se valeirara a conta. Repartindo os cartos entre os traballadores que secundaron a folga, Incluidos os membros do comité que a convocaron . Non fai falta esperar a nomina, que como foron poucos, que cada traballador diga os dias e se pagará.

CIG, CGT e UGT están deacordo coa proposta.

Remata o Pleno Extraordinario.

CCOO Non está deacordo conque se suspendan os plenos do Comité de Empresa.
CCOO seguiora loitando para que non haia despidos e os contratos sergas pasen a fixos.
Ningún comentario:

Publicar un comentario