venres, 15 de febreiro de 2013

Retirada de actas do blog

A empresa presentounos un escrito, requerindonos en base ao artigo 69 do E.T, para retirar as actas das negopciacions. A partires de agora no blog faremos resumes. A actas sera aos traballadores de povisa, via imail ou por facebook en privados

Ningún comentario:

Publicar un comentario