domingo, 26 de agosto de 2012

REUNIÓN COA DIRECCIÓN Na reunión coa direwcción esta nos fai a proposta de cambiar un só turno, o turno que están facendo os celadores de 6 a 15 horas en dias alternos, por un dia de 06 a 08 e o seguinte de 08 a 15 horas. Os turnos de 20 a 02 horas non o cambian porque é un tema entre un traballador que pediu a xornada resucida e a empresa, e o das 06 a 15 horas é unha persoa contratada para tal fin( fin semana). O comité non acepta esta proposta e quer que se respete o horario anterior as reduccions de xornada.

Ningún comentario:

Publicar un comentario