sábado, 19 de maio de 2012

PLENO EXTRAORDINARIO DO COMITE DE EMPRESA 16/07/12 1) Presentación dos anteproxectos de convenio. 2) Rotación da presidencia e secretario do comité de empresa. Anteproxecto de CCOO: Convenio de 2 anos de duracion. Conxelación salarial no 2012, Suxeto a que os traballadores aos que se lle reduxo a xornada, pasen a xornada completa, nun prazo razonable. 2013 subida do IPC real do 2012, con revisiòn o IPC do 2013. Milloras sociais: Habitación individual para os traballadores/as e as suas parellas. Turnos anuais para todo o persoal, que seran entregados como fecha tope o 1 de Xaneiro. Vacacións, exporase o calendario oficial das vacaciòns o 1 de Xananeiro ( rotación do convenio) Anteproxecto da CIG: Convenio de 2 anos de duraciòn Subida do 2% con revisión o IPC Milloras sociais: Recoller en convenio a flexibilidade horaria, que permite a reforma laboral (5%), que se recolla que esta flexibilidade xa esta contemplada nas quendas anuais. Domingos e festivos, que o cobren todos os traballadores, incluidos os que teñen redución de xornada. Clasificaciòn laboral, recoller en convenio as clasificacións laborais. Poliza de vida, recoller en convenio que cvando un traballador se xubile cobre 3000 euros do seguro de vida. Que se cumpla o artigo da promoción interna. Que o persoal que esta con xornada partida pasen a completa en 2 anos. Os permisos de enfermidade sexa o medico de familia quen determine a gravidade, non o medico de empresa. Despedidas de limpeza , sexan rehadmitidas unha vez rematada a concesion da empresa de limpeza. Baixaro tope da xornada laboral a 1688 horas. Zocos , que a empresa entregue un vale para que cada traballador/a merque os seus zocos. Proposta da CGT Convenio a 3 anos 2012 conxelación salarial 2013IPC real 2014 IPC real. Melloras sociais: Facer unha redación nova dos artigos do convenio colectivo, para que quede todo mais claro Proposta UGT: convenio a 3 anos 2012 conxelación salarial 2013 e 2014 subida do IPC real. Milloras sociais: Que todo o persoal con redución de xornada pase a xornada completa. Proposta da SGPS: convenio por 2 anos 2% de subida salarial cada ano con revisión ao IPC. Discutese entre as seccións sindicais sobre a subida salarial e duracion do convenio. Non se chega a ningun acordo, decidimos que sexa a asamblea a que decida. A CIG esta deacordo coas medidas sociais de CCOO, tamen es deacordo a UGT. CCOO apoia as medidas sociais que presenta a CIG. As seccions sindicais solicitanlle a CGT que nos presente, como quedaria a redaciòn do convenio colectivo, para poder levarllo as asesorias xuridicas e logo respostaremos. Problemas coas vacacións no mes de decembro: Solicitase unha reunion urxente coa direccion para tratar este tema, suben 2 representantes de cada seccion sindical, recibenos o Sr Susavila, nis di que non van conceder as vacaciòns en decembro, se lle di que teñen que cumplir o convenio e a sentencia do tribunal superior de Galicia. Nos di que nos dara a resposta definitiva o martes 22. 2) As secciòns sindicais dan resposta a proposta de CCOO de acordar a rotaciòn da Presidencia e secretaria do comitè de empresa. CIG: està deacordo, pero di que considera despois do que pasou cando tibo a presidencia tera que ser a ultima en rotar. UGT: està deacordo coa proposta e tamen esta deacordo que a CIG sexa a ultima en rotar. SGPS: non esta deacordo coa proposta de CCOO e non vai rotar. CGT: Tampouco vai a asumir a rotación. CCOO: entende a postura da CIG e esta deacordo en que sexa a ultima en rotar. Non entende a postura de SGPS nin de CGT, consideramos que neste momento è necesario a figura de presidente e secretario do comité de empresa. CCOO: Visto que non se logrou o consenso para conseguir o reparto de presidencia e secretaria retira a sua proposta, estudiaremos presentar outra proposta. Sen mais remata o pleno

Ningún comentario:

Publicar un comentario