sábado, 19 de maio de 2012

EN RESPOSTA A NEGATIVA A ROTAR SOBRE A PRESIDENCIA E SECRETARIA DO COMITÈ DE EMPRESA POR PARTE DE SGPS E CGT. A verdade e que non nos sorprendeu moito que a SGPS non aceptara a proposta de CCOO, pois poderiase decir que non està nin se lle espera no comitè, só hai que comprobar como unha representante desta sección, que presumiu polo hospital que ela non aceptaba a reducion de xornada, en canto a empresa a puxo de pull, recuou e acepta a reducion eos turnos....... Sobre a CGT, leva meses denunciando ante as secciòns sindicais e as asambleas de traballadores, que un comitè sin Presidente e secretario non era serio, que así era mopi dificil traballar. E agora que poderia habelo, son eles os que non queren asumir a sùa responsabilidade. Dende logo CCOO non entende nada do que dì por un lado a CGT, e logo escondese para non teren que asumir 7 meses a presidencia. Eles saberan....

Ningún comentario:

Publicar un comentario