sábado, 28 de abril de 2012

PLENO DO COMITÈ DO DIA 26/704//12 1º- Lectura da ùltima acta da comisiòn paritaria do dia 23//04//12 A acta da ùltima reuniòn da comisiòn paritaria recolle unha proposta da empresa que è: Unha paga, non consolidable, polo 0,5% dos atrasos dos anos 2010 e 2011. As posturas das secciòns sindicais son: CIG: Quer que se abonen os atrasos tal e como demandou xudicialmente. OMEGA: Esta deacoro coa proposta da empresa. CGT: Aposta por vincular os atrasos ao convenio colectivo. SGPS: Ten que transmitir a proposta da empresa a secciòn sindical. CCOO: A proposta da empresa parecenos insuficiente. Valorariamos a mesma, sempre que se marcase un prazo teemporal para volver a restituir a sua xornada anterior aos traballadores aos que se lle reduciu a xornada a 35 horas. UGT: A proposta parecenos insuficiente. Valorariamos a proposta, se contempla o àmbito temporal das reducciòns de xornada e se existe un compromiso por parte da direcciòn de non executar despidos non disciplinarios. A CIG vai facer alegaciòns a esta acta. No pleno discutimos o tema dos atrasos e despois dun receso pedido pola CIG, as secciòns sindicais traen a sua postura. Todos estamos deacordo en que se na pròxima reuniòn da comisiòn paritaria, a empresa non trae outra oferta ou non acepta as das centrais, daremos por rematada as reuniòns da comisiòn paritaria e centraremonos no convenio colectivo. Os atrasos quedarian na via xuduicial. CIG: Se o 7 de Maio a empresa non trae ningunha oferta a CIG lle fara a seguinte oferta: readmisiòn das 27 despedidas da limpeza, volta a xornada anterior do persoal afectado polas reducciòns de xornada, mais o 0,5% dos atrasos no salario base. Non esta deacordo en ligar os atrasos a negociaciòn do convenio colectivo. CCOO: Manten a mesma postura que mantivo na ùltima reuniòn da comisiòn paritaria. Non esta deacordo en ligar os atrasos a negociaciòn dos atrasos a negociaciòn do novo convenio. SGPS: Non esta deacordo coa proposta da empresa, e que traian unha nova proposta (empresa), se esta non trae outra proposta, apoian a proposta da CIG. UGT: Manten a mesma postura que na reuniòn da comisioòn paritaria. CGT: Manten a mesma postura que na reuniòn da comisiòn paritaria. 2º-ASAMBLEA DE TRABALLADORES Falamos dos puntos que se van tratar na asamblea de traballadores: CCOO e CIG explicaran a demanda que presentamos, pola reduciòn de xornadas e cambio de quendas dos celadores e auxiliares. Resoluciòn da Inspecciòn de traballo: explicaremos que esta denuncia foi presentada en Agosto e que se informou aos traballadores nunha asamblea. Sobre a negaciòn por parte da empresa dos cambios de turno, è a empresa a que esta tomando represalias cos traballadores, non è certo que non se poda cambiar con compañeiros. As secciòns sindicais estanmos pendentes de falar coas asesorias xuridicas, para tomar unha postura. Comisiòn paritaria, informarase aos traballadores da oferta da empresa e cada secciòn sindical expondra a sua postura. 3º- INFORMACION SOBRE A ÙLTIMA REUNIÒN DE SALUDE LABORAL Informan ao resto do comitè dos temas tratados. O representante da CGT nesta comisòn que os delegados de saude laboral se reunan cada 15 diasŽpara preparar os temas que se vam levar a comisiòn e ir polo hospital para ver os problemas de seguriodade e hixiene. È ver se se estan tomando as medidas aprobadas na comisiòn. 4º- PROPOSTA DE CCOO PARA QUE HAIA PRESIDENTE E SECRETARIO DO COMITÈ DE EMPRESA Expomos ao resto do comitè que creemos que è imprescindible contar con un presidente e secretario no comitè, dada a situaciòn na empresa, propomos que a presidencia e secretaro sexa rotativa entre todas as secciòns sindicais, tocaria a 7 meses cada secciòn. As restantes secciòns valoran esta proposta e traeran unha resposta no pròximo pleno.

Ningún comentario:

Publicar un comentario