mércores, 25 de abril de 2012

ACLARACION DA SECCION DE CCOO O persoal de POVISA anda un pouco despistado e mezcla os temas: 1) A denuncia en Inspeciòn de Traballo,e sobre o descanso de 12 horas entre xornadas de traballo, cambio (Tarde/Maña) è unha denuncia de todo o comité de empresa. Non foi unha proposta de CCOO, si votamos a favor de presentar dita denuncia, que por certo foi presentada no mes de XULLO DO 2011. aínda habìa Presidenta e Secretario no Comité de Empresa. 2) CCOO si presentou unha denuncia no xuzgado, sobre, sobre as reduccións de xornadas e quendas dos celadores e auxiliares, neste 2012 (finais dio mes de Marzo). Esta pendente de data para a celebración do xuicio. 3) Os cambioas de turnos entre compañeiros, ou por petición da empresa, NON SON ILEGAIS, pois son acordos puntuais entre compañeiros, ou coa empresa, o mesmo que dobrar turno (horas extras) e legal. 4) Se a empresa denega os cambios de turnos entre compañeiros o que temos que facer è non aceptar os cambios da empresa nin facer horas extras polos mesmos motivos que da empresa para denegar os cambios entre compañeiros 5) O que sí é ilegal según articulo 34 apartado 3 do ESTATUTO DOS TRABALLADORES, é que os turnos de traballo non respecten os descansos entre xornadas como norma e obligatoriedade.

Ningún comentario:

Publicar un comentario